ŠtúdioRÉŽIA s objemom 75 m³ a ŠTÚDIO s objemom 95 m³ majú dokonale vyriešenú a nastavenú stavebnú a priestorovú akustiku. Možnosť zmeniť až 20 m² priestorovej akustiky ŠTÚDIA z difúznej na absorbčnú v priebehu 3 minút umožňuje nekonečnú flexibilitu pri nahrávaní rôznych hudobných žánrov, ako aj pri nahrávaní slova v najvyššej profesionálnej zvukovej kvalite.