Rastislav DubovskýHudobný skladateľ, producent, hudobný režisér a autor zvuku.

Leť tmouFly through the darkness
Rastislav Dubovský (1976) absolvoval kompozíciu u prof. Jozefa SIxtu, doktorandské štúdium na VŠMU a postgraduálne štúdium kompozície vo Viedni (prof. Michael Jarrell). Pôsobí ako hudobný skladateľ, hudobný režisér a producent, aranžér, zvukový majster, expert v oblasti štúdiových a elektroakustických technológií, a profesor Konzervatória v Bratislave. Skomponoval celovečerný balet Prométheus (uvádzaný v ČR). Je autorom orchestrálnych a komorných skladieb, piesní, scénickej hudby a hudby pre filmy, seriály, televíznu a rozhlasovú produkciu, divadelné a tanečné predstavenia, inštruktívnej tvorby a skladieb rôznych hudobných žánrov. Ako autor a spoluautor získal viaceré prestížne ocenenia (Reichenau 1999, SOZA 2000, Grand Prix Subotica 2003, Eurosong 2009 atd.). V rokoch 2010-2013 predseda Spolku slovenských skladateľov, od roku 2007 člen Výboru SOZA, od roku 2015 člen odbornej Skladateľskej komisie Hudobného fondu.