Milan DubovskýHudobný skladateľ, hudobný režisér, koncertný klavirista a pedagóg.

SONG z DANCING SUITE
Milan Dubovský (1940) , hudobný skladateľ vyštudoval kompozíciu u prof. Jána Cikkera na VŠMU, pôsobí ako koncertný klavirista, korepetítor a profesor Konzervatória v Bratislave. Dlhé roky tvoril v slobodnom povolaní, 12 rokov bol umeleckým vedúcim AUS. Skomponoval 4 opery (Traja kohúti-komická opera 1984, Železná riava 1988), dve dlhoročne uvádzané detské opery boli premiérované v SND (Veľká doktorská rozprávka 1992/2012 a Tajomný klúč 2000). Je autorom rozsiahlej koncertnej orchestrálnej, komornej tvorby a inštruktívnej tvorby pre deti, autorom hudby pre film, televíziu a rozhlas. Venoval sa scénickej kompozícií pre divadelné inscenácie a muzikálovej tvorbe v slovenských divadlách. (napr. Zhŕňajova nevesta premiérovaná na Novej Scéne v roku 2010) Zvláštne miesto má hudba k animovaným filmom (cca. 140 titulov). V roku 2010 získal ocenenie Veľká cena SOZA.