Komponovanie hudby

Komponujeme hudbu pre rôznorodé mediálne, multimediálne či scénické projekty. Hudbu rôznych žánrov od klasiky po aktuálne žánre v rozličnom nástrojovom obsadení s použitím profesionálnych samplov, alebo živých nástrojov, prípadne ich kombinácie.